ForeverSafe ForeverSafe

Bedrijfshulpverlener

BEDRIJFSHULPVERLENER

Adequaat getrainde BHV’ers zijn cruciaal in de fase tussen het ontstaan van een incident of calamiteit en de daadwerkelijke actie van de professionele hulpverleners.

 

De BHV-verplichting geldt voor ieder bedrijf

Heeft u een eenmanszaak? Maar heeft u wel af en toe mensen over de vloer zoals bezoekers, vakantiehulpen of klanten? Ook dan is BHV verplicht!

Alleen als u écht helemaal alleen werkt vervalt de BHV-verplichting.

 

De BHV-verplichting wordt omschreven in de Arbowet

Artikel 3 van de Arbowet omschrijft de verplichting tot Bedrijfshulpverlening. Elke ondernemer is verplicht om maatregelen te treffen op het gebied van BHV en moet goed voorbereid zijn op ongevallen, brand en ontruiming.

Artikel 15 van de Arbowet beschrijft dat de ondernemer zich moet laten ondersteunen door deskundige BHV’ers. Verder staan in dit artikel de taken van de BHV’ers en de verplichting tot opleiding van de BHV’ers.

Voor uitgebreide informatie kunt u o.a. terecht op deze pagina van www.overheid.nl.

 

NIBHV

Er bestaat veel onduidelijkheid omtrent het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV). Er wordt vaak gedacht dat NIBHV dé certificerende instantie is waar het gaat om BHV, of dat het zelfs verplicht is.

Dat is ten onrechte. NIBHV is slechts een particulier bedrijf met commerciële bedrijfsvoering, met geheel eigen visie en kwaliteitseisen die zij als standaard stellen.

BHV voor de Beroepschauffeur met CCV – Code 95

Code 95 is verplicht voor het beroepsmatig besturen van een voertuig waarvoor rijbewijs C1(E), C(E), D1(E) of D(E) noodzakelijk is. In de (Europese) Richtlijn vakbekwaamheid staat wat u moet doen om beroepschauffeur te worden én te blijven. De Richtlijn geldt voor alle beroepschauffeurs uit de EU en beroepschauffeurs die in de EU werken. In sommige gevallen kan er vrijstelling verleend worden. Voor een volledig overzicht verwijzen wij u naar deze pagina van www.cbr.nl.

Te behalen competenties

 • Juist inschatten van de te nemen acties in geval van hitte, brand en/of rook.
 • Hanteren en gebruiken van de juiste blusmiddelen.
 • Inzetten van communicatiemiddelen.
 • Opstarten en begeleiden van een ontruiming.
 • Communiceren met professionele hulpverleners.
 • En meer…
 • Slachtoffer op de juiste manier benaderen.
 • Niet-spoedeisende hulpverlening (basaal).
 • Spoedeisende hulpverlening (basaal).
 • Reanimatie en bedienen van AED.
 • En meer…

 

Om goed voorbereid te blijven op een incident of calamiteit is het noodzakelijk om minimaal één keer per jaar je vaardigheden op te frissen en uit te breiden.

Forever Safe

 
"Wij hebben nooit calamiteiten" wordt vaak gezegd.

 
Maar als het dan toch eens mis gaat...?
Daadkrachtig kunnen handelen als er nood aan de man is!

Nieuws

Portfolio

Contact

Heeft u een vraag, tip en/of suggestie? Mailt u die dan alstublieft naar: info@foreversafe.nl

Ons postadres is:
Perelaar 22
5467 JJ Veghel

Tel: 06 - 51 19 31 65

top
© ForeverSafe