ForeverSafe ForeverSafe

Reanimatie bij baby’s en kinderen (kinderreanimatie)

Reanimatie bij baby’s en kinderen (Kinderreanimatie)

Hart- / circulatiestilstand bij baby’s en kinderen heeft bijna altijd een andere oorzaak dan bij volwassen.

 

Het gebruik van een AED kent bij baby’s en kinderen dan ook enkele specifieke aandachtspunten en de reanimatie-uitvoering wijkt ook op enkele punten af van de reanimatie van een volwassene.

 

Het komt gelukkig niet vaak voor dat een kind moet worden gereanimeerd. Maar in zeldzame gevallen is dat wel nodig en dan kan de aanwezigheid van iemand die weet hoe een baby, kleuter of kind moet worden gereanimeerd van levensbelang zijn.

Direct kunnen en durven handelen in een levensbedreigende situatie kan blijvende schade of overlijden voorkomen.

Te behalen competenties

  • Herkennen van symptomen van een ademhalingsstilstand.
  • Doeltreffend handelen bij verslikking.
  • Doeltreffend handelen bij verstikking.
  • Reanimatie bij baby’s en kinderen.
  • Bedienen van AED in combinatie met reanimatie bij baby of kind.

 

Voor de geldigheid van het diploma Reanimatie bij baby’s en kinderen & AED-bediener dient u voordat de geldigheidsduur verstreken is een herhalingscursus te hebben gevolgd. Als u tijdens deze cursus voldoende uw vaardigheden en kennis heeft laten zien, wordt het diploma weer voor 2 jaar verlengd.

Om goed voorbereid te blijven op een ongeval is het noodzakelijk om minimaal één keer per jaar je vaardigheden op te frissen en uit te breiden.

Forever Safe

 
"Wij hebben nooit calamiteiten" wordt vaak gezegd.

 
Maar als het dan toch eens mis gaat...?
Daadkrachtig kunnen handelen als er nood aan de man is!

Nieuws

Portfolio

Contact

Heeft u een vraag, tip en/of suggestie? Mailt u die dan alstublieft naar: info@foreversafe.nl

Ons postadres is:
Perelaar 22
5467 JJ Veghel

Tel: 06 - 51 19 31 65

top
© ForeverSafe